fra erindring til historie
nogle gode eksempler
tilbage
 
 
 
dine erindringer
 

Tøm din bedstefar!

Bogtitlen til denne side er ikke min egen. Den er tyvstjålet fra Henrik Mengs bog: "Kan man revne af begejstring". Det er et dejligt udtryk for den værdi, historiefortællinger til børnebørnene har.
     Vi er mange, rigtig mange, der aldrig fik "tømt" vores bedsteforældre, og først indså vigtigheden af det - og det uigenkaldelige tab - når det var for sent.
     Som bedsteforældre har vi, efter min mening, en pligt til at lade os tømme, og selv gøre en aktiv indsats for at blive tømt.
     Man kan sige, at der jo findes en masse historiebøger og erindringsbøger. Men prøv at besvare spørgsmålet: Hvad skete der i din bedstefars eller bedstemors tid. Hvad skete der særligt i deres liv. Hvad var deres kultur. Hvordan tænkte de. Hvordan var livsvilkårene for netop din familie.
     Ikke mange kan svare på disse spørgsmål. Og det er immervæk den baggrund, vi har for netop
vores liv, kultur og vilkår. Gennem mine foredrag i forbindelse med mit projekt "Seniorfolk - der er brug for os" har jeg fået bekræftet, at der er stor interesse hos alle generationer for at vide noget om familien. Så vi har - vi seniorer - også en pligt til "at lade os tømme".